Pantozzi Paolo

Hauptsitz

Südtirolerstraße n.13 - Bozen
Montag, Mittwoch und Freitag, 9.30 - 12.30 und 15 - 18
Tel: 0471 974569
Fax: 0471 971468
Email: notaio.paolo@pantozzi.it
Web: http://www.pantozzi.it